Als mens

Sta ik in dit leven

Bewust van nog slecht één

Van de tijdens de geboorte

Gesloten akkoorden . . . . de eigen gedachte!!!

 

Schepping is ‘vrijheid’

Geloof in strijd en verlangen

Los van egoïsme . . . . gegeven

Door mystiek zelf

Door Tijd’s meest kostbaar bezit:

 

HET LEVEN

 

Deel mijn gedachten

Cencureer mijn emoties en motieven

Want . . . . wachten op mij

Is niet hetgeen ik Jou als offer geef.

Doel is ‘nuttig’ zijn in het geheel.

 

Als blijkt dat ik faalde in jou te begrijpen

En zou ik in ‘mijn’ gegeven tijd

Niet uitgekomen zijn

Met alle op het eerste gezicht

Nietszeggende,

Dan nog zullen anderen hun beste ik geven

En blijven bewegen op Jouw bevel!