Néé, néé’, néé, no a no swietie
’t is niet fijn, om waar dan ook op deze
Wereld te ‘moeten’zijn en ongewenst.
Om iedere dag die vijandigegevaarlijke
Gezichten te zien glunderen.
Iedere dag de stemmen als stompen ondergaan,
Te horen hoe mak je bent en naar je troep
‘oprotten’ moet.
Maar toch,
Oh, al maak ik m’n ogen dicht
En zie ik iedere dag mijn recht en vrijheid
Steeds weer vervliegen, ik pak toch nog genoeg ‘licht’
Om mij mezelf te doen gevoelen, om mijn
Wegen te verhelderen, mijn leven te rechtvaardigen,
Zodat ik iedere dag weer dank utibreng.
Dank,
Aan ’t leven
Die mij z’n getuige maakt,
Met handen op de rug gebonden,
Mond gesnoerd, starend
Aanschouw ik zonder spijt!!!
Kolonialisme is een geheim verbond,
Huichelverbond. Pas daarom op.
Nederland maakt eenzaam . . . sta recht en spreek.
Verlies je waardigheid niet!
(‘Wees groot of zwijg!’)